Vila Košťál Baba

Lokace Praha
Realizace 2018
Projekt 2015
Užitná plocha 360 m2
Fotografie Filip Šlapal
Autoři Magdalena Rochová
  Radek Jaroušek 
Spolupráce Tomáš Hrubeš
  Radek Brandejs
  Lukáš Vítek

Oblast v Praze Dejvicích nazývaná Baba patří k nejvýznamnějším příkladům českého modernismu a meziválečné avantgardy. Jedná se o bezesporu z hlediska meziválečné architektury o jedinečnou lokalitu ztvárňující ideje bydlení 30.let 20.století. Plánování osady se datuje od roku 1928 – 1932. Výstavba domů a zaplňování osady probíhá v etapách. V první etapě 23 domů do roku 1932 a v letech 1933-34 vzniká 5 dalších vil včetně VILY KOŠŤÁL. Vila byla realizována až po ukončení výstavy, ale byla logickým pokračováním. Dům byl navržen architektem Františkem Kerhartem a byl postaven v letech 1933 -1934 pro rodinu Jana Košťála.

Hlavním záměrem naší rekonstrukce bylo významně neměnit hmotu domu a fasády, a ponechat domu z exteriéru co nejvíce původnosti. Důležitým prvkem bylo také zachování subtilnosti okenních prvků na fasádě a probarvované omítky malé zrnitosti. Některé drobné úpravy byly vyvolány zlepšením využití objektu a zejména ve využití střešní terasy v 3.NP a propojení obytných částí domu se zahradou.
Východní fasádu a prostory v 1.NP jsme nově propojili se zahradou. Rozlehlá zahrada s dvěma terasami nebyla v kontaktu s obytnou částí. Z důvodu co nejmenšího zásahu do výrazu fasády bylo zvoleno zasklení z tenkých ocelových profilů s obdélníkovým rastrem, které je typické pro domy na Babě. Jižní fasádě jsme ponechali široká pásová okna. Změnili jsme výraz fasády v 1.PP. propojením pokoje se zahradou na jedné úrovni. V 3.NP na jižní stranu jsme navrhli prosklenou stěnu k podlaze terasy.

Upravili jsme jižní část zahrady před domem. Snížili jsme ji na úroveň 1.PP, vzniklo tak polozapuštěné patio vymezené opěrnými zídkami a propojené se zahradou pomocí vyrovnávajících schodišť. Z východní strany na patio navazuje vodní prvek. Původní terény východní terasy byly ponechány. Nově byly propojeny bočními velkorysými schodišti.

Stávající stav dispozic byl v některých částech domu komplikovaný a zanesený zásahy a rozdělováním na více bytů z let minulých. Dispozice jsme vyčistili, kdy z velké části struktura využití pater a pozice hlavní obytných místností zůstala zachována.

Velké díky patřím klientům a jejich detailnímu a estetickému cítění.

 

 

Zobrazit celý text