Vila Karlovy Vary

Lokace Karlovy Vary
Realizace 2010 - 2011
Projekt 2009
Užitná plocha 525 m2
Fotografie Filip Šlapal

Rekonstrukce a nástavba bytového domu.

Návrh se úpravami snaží docílit jednoznačného architektonického působení stavby. Nejvýraznější úpravou je narovnání jediného zaobleného rohu objektu v přízemí domu, v části uliční /jižní/ fasády sjednocujeme levé a pravé nároží domu. Symetricky kopírujeme pravou část na levou, tím se zbavujeme hmotově rozbitého levého nároží. Okenní otvory a členění fasády projdou drobnými úpravami tak aby podpořily symetrii jednotlivých fasád. Stávající architektonicky i technicky nevyhovující obytná mansardová střecha bude zcela nahrazena. Měníme tvar střechy - zmenšujeme velikost tvaru mansardy, tak aby více korespondoval s tvary okolních střech včetně změny krytiny /plech/. Výška hřebene střechy a římsy se nemění. Ve spodní části mansardové střechy, obrácené do uličního prostoru, navrhujeme ateliérové prosklení s výklopnými částmi. V rozích mansardové střechy přebíhá prosklení do bočních fasád a navazuje na nároží domu.

Zobrazit celý text