Rodinné domy Pachmanka

Lokace Dejvice, Praha 6
Projekt 2019-2022
Užitná plocha 500 m2
Autor Magdalena Rochová
  Radek Jaroušek
Spolupráce

Tomáš Hrubeš

Lenka Mandelová

Pavel Jelínek

Domy jsou ve výstavbě, moc se těšíme až budou hotové.

Vítězný projekt soutěže mezi čtyřmi vyzvanými architektonickými ateliéry.

Této studii předcházela soutěžní předstudie, ve které jsme navrhli dva domy dle prvních požadavků klientů a architektonickou soutěž vyhráli. Díky Předstudii se zjistili podrobnější požadavky obou rodin a na základě nich se pak postoupilo k dovypracování Studie. 

Pozemek a celá oblast šáreckého údolí je krásná. Klid, příroda, harmonie, to je to, co se zde nabízí. Chtěli jsme, abychom návrhem domů, jak v Předstudii, tak ve Studii nic z toho nenarušili. Na začátku vypracování Předstudie jsme měli více variant, které jsme si proskicovávali a zvažovali jejich jednotlivé priority dohromady s co nejlepším splněním požadavků obou rodin.

V Předstudii jsme vybrali variantu, kdy oba objekty jsou zasazeny do kopce a nenásilně kopírují vrstevnice svahu. Domy jsou reminiscencí na většinu původních domů spíše usedlostí či víkendových vil v Šáreckém údolí, které měli ve většině případů rovnoběžný hřeben střechy s vrstevnicemi. Byly vždy položeny do spodní části napojení mezi rovnou a zvedající se části. Při zpracovávání variant v Předstudii jsme zvažovali i použití rovných střech, ale ty jsem při hlubších návrzích, diskuzích a představách o domě a okolí vyloučili.

Oba domy plynou po vrstevnici a jeden na druhého navazují. Zvažovali jsme i možné natočení jednoho z domů, ale varianta dvou podobných domů vedle sebe nám přišla čistější, tím, že tvoří jednoduchou jasnou linii se svahem a okolím.

Dalším důležitým prvkem pro situování obou domů, byla skutečnost hranice záplavové zóny 100Q - stoleté vody. V této zóně by neměly být umístěny žádné stavby. Proto jsme podél této hranice situovali oplocení živého plotu části pozemku a vstupní brány s brankou. K tomuto vstupu na pozemek je pak přivedena nová část cesty, která je napojena na již vybudovanou cestu kolem močálu.

Oba domy se snaží reagovat na předložené požadavky rodin. Pro jasnější a jednodušší splynutí s přírodou jsme obě spodní patra odlehčili prosklením se zrcadlením okolní přírody. Horní hmoty prvních pater jsme navrhli jako kompaktní bloky se šikmou střechou, které jsou přesazeny přes lehké spodní patro a každá je do jednoho boku z části vykonzolovaná. Odlehčená spodní patra jsou zapuštěna zadní částí ve svahu. Úroveň podlahy horních pater je ve stejné úrovni jako terén v horní části svahu.

Levý dům je posazen v části původního domu, druhý pravý dům na něj přes společný vstupní prostor navazuje. Nechtěli jsem pozemek zanášet dalšími stavbami, které by měli za následek roztříštění celého konceptu. Proto jsme navrhli zapuštěný prostor garáže za společným prostorem  mezi domy. Tato část je situována z části v prostoru původního sklípku.

Důležitá je kompaktnost horního patra a střechy, tak aby hmota pozvolna přecházela do střechy domu. Toho by mělo být docíleno použitím stejného materiálu jak na fasádě, tak na střeše.

Domy josu ve výstavbě, moc se těšíme až budou hotové.

Zobrazit celý text