Dům u jezera blízko Labe

Lokace Ostrá
Projekt 2020
Užitná plocha 279 m2
Autor Magdalena Rochová
  Radek Jaroušek
Spolupráce

Tomáš Hrubeš
Lenka Mandelová Pavel Jelínek

Této studii předcházela předstudie, ve které jsme navrhli tři typy domů na pozemek. Každý přinášel něco jiného. Z těchto tří variant byla vybrána varianta, která svou hmotou a komunikací s okolní zahradou a jezerem byla nejjasnější.

Parcela ne kterou jsme dům navrhovali se nachází na okraji obce Ostrá u místního jezera, které je napojeno soustavou přítoků na Labe. Studium širších souvislostí a celé krajiny nás dovedlo k myšlence jasného domu levitujícího nad vlastním pozemkem, tak aby hmota domu svým posazením nezahlcovala kontinuálnost průhledu přes zahradu od vstupu k jezeru. A také aby dům bylo ochráněn před stoletou vodou. Obě tato kritéria nás vedla k tomu, že jsme dům posadili na lehké sloupy. Jednoduchá podélná hmota se vznáší nad pozemkem a směrem k jezeru je plně otevřena prosklením s krytou terasou. Směrem k obci se uzavírá sama do sebe a je prosvětlena jednotlivými úzkými okny.

Dům je navržen tak, aby plul v krajině zahrady a byl svou podélnou stranou orientován s břehem jezera. s výhledy přes jezero na lužní lesy a okolní přírodu.

Dům je posazen na sloupech, po obvodu je hmota se sloupů vykonzolována a levituje nad zahradou. V úrovni zahrady je situována pod domem zapuštěná malá vstupní hmota, která je materiálově oddělena od horní hmoty domu. V této části je navržena vstupní hala, technické zázemí s prádelnou a schodiště do horního patra. Po schodišti stoupáme proti oknu s výhledem do zeleně.  Ze schodiště je přímý vstup do otevřeného obytného prostoru s kuchyní, jídelnou a obývací částí, Na obě strany je schodiště napojeno na chodbu, ze které jsou vstupy do jednotlivých pokojů a koupelen. Tato široká chodba bude sloužit také jako výstavní prostor pro obrazy. Všechny prostory jsou přímo napojeny přes prosklené posuvné stěny na terasu s výhledy na jezero.

Zobrazit celý text